Hopp til hovedinnhold
Samspill

16. Utfordringer i velferdsstaten

Begreper

Begrepet brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved samfunnet.

Betegnelse på en endring i befolkningens alderssammensetning. Andelen unge har gått tilbake, mens de eldre blir flere. I tillegg har befolkningen høyere forventet levealder enn noen tidligere generasjon.

Oppstår når politikerne ikke oppfyller folks forventninger til vekst og retting av feil i velferdstjenestene raskt nok.

Handler mer overordnet om vi også i fremtiden ønsker det velferdsnivået vi har i dag.

Prosess som innebærer at den enkelte må ta flere valg. Det betyr ikke at vi alltid har mer frihet i valgene vi gjør, men at ansvaret for valgene som blir gjort, i høyere grad ligger hos den enkelte.

Beskriver et samfunn som preges av materiell overflod og at man bruker mer enn det man egentlig trenger.

Å la private aktører få ansvar for tjenester som tradisjonelt ligger hos staten.

Begrepet beskriver en maktstyrt og byråkratisk moderne verden, hvor vi mennesker mer og mer tvinges til å gi opp troen på en dypere mening med tilværelsen.

En utfordring for velferdsstaten som handler om rekruttering av mennesker til de yrkene som bærer velferdstjenestene.

Handler om hva velferdsstatens oppgaver skal være, og hvor stor del av velferdstjenestene som faktisk skal eller kan finansieres av staten.