Hopp til hovedinnhold
Samspill

16. Utfordringer i velferdsstaten

Begreper

Betegnelse på en endring i befolkningens alderssammensetning. Andelen unge har gått tilbake, mens de eldre blir flere. I tillegg har befolkningen høyere forventet levealder enn noen tidligere generasjon.

Prosess som innebærer at den enkelte må ta flere valg. Det betyr ikke at vi alltid har mer frihet i valgene vi gjør, men at ansvaret for valgene som blir gjort, i høyere grad ligger hos den enkelte.