Hopp til hovedinnhold
Samspill

5. Samliv

Begreper

Relasjoner der partenes ulike egenskaper utfyller hverandre, i motsetning til i symmetriske relasjoner (se dette).

Relasjon der partene er ganske like, i motsetning til komplementære relasjoner (se dette).

Prosess som innebærer at den enkelte må ta flere valg. Det betyr ikke at vi alltid har mer frihet i valgene vi gjør, men at ansvaret for valgene som blir gjort, i høyere grad ligger hos den enkelte.

Teorier der samfunnet ses som et helhetlig system der delene, altså de ulike strukturene, er gjensidig avhengig av hverandre. Det betyr at endringer i en del av samfunnet vil påvirke samfunnet som helhet.

Når partene har ulike ønsker for en og samme begrensede ressurs. Et eksempel kan være kon ikter om familieøkonomien.

En offentlig spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Gir tilbud om behandling og rådgivning der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien.

En konflikt om verdier som ikke er målbare i penger, der partenes uenighet kan være knyttet til religion, livssyn og sentrale spørsmål om hvordan de vil leve livet sitt.

Permisjon ved barnefødsel som er delt i tre: mødrekvoten, fedrekvoten og fellesperioden, der paret selv kan bestemme hvem av foreldrene som skal være hjemme.

Terapi der partene ønsker å sikre at forholdet forblir tilfredsstillende for begge parter, eller å reparere det når noe har gått galt.

I Norge må ektefeller og samboere med felles barn under 16 år møte til mekling ved separasjon eller samlivsbrudd. Hensikten er å lage samværsavtaler og avtale andre forhold for å ivareta barnas beste.