Hopp til hovedinnhold
Samspill

Koronaviruset og sosial klasse

Introduksjon

Året 2020 skulle verden møte et virus som gjorde at ting aldri helt ville bli de samme. I Norge åpnet skolene igjen i juni, etter at koronasituasjonen etterhvert kom under kontroll. I august steg likevel smittetallene igjen, og mange skyldte på dem som dro over grensene til Sverige for å handle.

I denne oppgaven skal vi se nærmere på hvilken kritikk denne handelen har fått, og hvordan man kan forstå denne kritikken fra et sosiologisk perspektiv. Vi skal også lære mer om ulike teorier som forklarer sosial ulikhet. 

Kompetansemål som behandles i denne oppgaven: 

definere begrepet velferd, finne fram til informasjon om velferdsforskjeller i Norge og diskutere konsekvenser av forskjellene