Hopp til hovedinnhold
Samspill

Ungdata-undersøkelsen 2017

8.2

Les artikkelen fra forskning.no og svar på spørsmålene: 

  1. Hva er Ungdata? 
  2. Artikkelen sier ingenting om hvordan undersøkelsen blir gjennomført, bare at elevene «svarer på spørsmål». Hvordan tror du dette har foregått - ved hjelp av spørreskjemaer, telefonintervjuer eller personlige intervjuer? Begrunn svaret ditt. 
  3. Nevn tre av funnene forskerne har gjort. Er det noen av disse funnene som overrasker deg? 
  4. Dette er et kvantitativt forskningsprosjekt med svært mange informanter. Hvilke fordeler er det med å gjøre så store undersøkelser? 
  5. Hvilke ulemper kan det være med å gjøre kvanitative undersøkelser når en forsker på ungdommers liv og psykiske helse? Går en glipp av noe som kvalitative intervjuer eller observasjoner kunne gitt bedre innblikk i? 
  6. Bla tilbake i Samspill og bruk punktene på side 10 i boka for å vurdere om denne artikkelen er en pålitelig kilde. 
  7. Hva kan vi gjøre hvis vi er i tvil om artikkelforfatteren framstiller forskningsresultatene korrekt?