Hopp til hovedinnhold
Samspill

Hvor lett er det å bli rik i Norge?

13.8 Se lenken fra Harald Eias innslag på Debatten på NRK nedenfor. 

Ta utgangspunkt i Harald Eias påstand om at det er lettere å bli rik i Norge enn i USA.

 

1) Hvordan begrunner han påstanden?

 

2) Kan Rawls rettferdighetsteori (s. 234 i Samspill) bidra til å forklare hvordan det kan være lettere å bli rik i Norge, sammenlignet med andre land, slik kilden hevder? Hva kan i tilfelle være konsekvenser av disse velferdsforskjellene?

 

3) Kan Bourdieus teori om kapital bidra til å forklare konsekvenser av disse velferdsforskjellene?

 

4) Er Marx begreper sosial arv og lav sosial mobilitet mer aktuelt i et liberalistisk samfunn som USA, sammenlignet med det norske, mer sosialistiske samfunnet?

 

5) Er det sider av norsk arbeidsliv som gjør at det er større muligheter for økt økonomisk velferd for flere? Hvordan kan Davis-Moore hypotesen (s.233) bidra til å forklare dette? Og hva kan være konsekvenser av de velferdsforskjellene som kan oppstå i et slikt system?